QNAP hỗ trợ Zabbix: Biến NAS thành nền tảng quản lý mạng tập trung cho nhiều thiết bị