[Review] Dell EMC PowerEdge R240, máy chủ 1U cho ngân sách nhỏ