Monthly Archives: October 2016

Hãy gỡ 29 ứng dụng sau ra khỏi smartphone ngay lập tức

Auto Draft 759 1

Để tăng thu nhập, nhiều nhà phát triển đã tích hợp thêm các add-on độc hại bên ngoài như DU Battery Boost, DU Boost Charge, DU Speed Charge… lên ứng dụng của họ. Theo đó, những add-on độc hại này sẽ hiển thị ngay trên màn hình khóa khi thiết bị đang được cắm sạc, […]