Monthly Archives: December 2010

NetQin Mobile Manager (Communication Master) cho Symbian

Auto Draft 165 7

NetQin Communication Master 2.3 for Symbian Hỗ trợ Symbian S60 3rd NetQin Mobile Manager được thiết kế để giúp bạn chủ động điều khiển điện thoại, sử dụng Vùng riêng tư trong điện thoại và cũng giúp bạn bị quấy rầy khi đang làm việc hoặc đang đi trên đường. Ứng dụng cũng cung cấp các tính năng quản lý cuộc […]

NetQin Mobile Manager (Communication Master) cho Symbian

Netqin Mobile Manager Communication Master Cho Symbian 152 6

NetQin Communication Master 2.3 for Symbian Hỗ trợ Symbian S60 3rd NetQin Mobile Manager được thiết kế để giúp bạn chủ động điều khiển điện thoại, sử dụng Vùng riêng tư trong điện thoại và cũng giúp bạn bị quấy rầy khi đang làm việc hoặc đang đi trên đường. Ứng dụng cũng cung cấp các tính năng quản lý cuộc […]